Vaalit 2017

Olen ehdokkaana Helsingissä numerolla 669, vihreiden listalla.

Vaalilupaukseni:
1. Perehdyn käsiteltäviin asioihin tarkkaan ja eri näkökulmista.
2. Edistän sekä kaupunginosien että kaupunkilaisten välistä tasa-arvoa.
3. Otan huomioon päätösten vaikutukset ympäristöön ja kaupungin talouteen.

Helsinki ei ole vielä valmis. Vaaleissa 9.4. päätämme, mihin suuntaan Helsinkiä kehitetään. Voimme yhdessä tehdä siitä avoimemman, kansainvälisemmän, hauskemman ja toimivamman.

Olen liberaali. Kannatan tasa-arvoa ja arvostan yksilön mahdollisuuksia tehdä omia valintoja. One size does not fit all. Politiikan pitää olla enemmän mahdollistavaa kuin rajoittavaa tai sääntelevää.

Olen uudistaja. Olen ollut yli 20 vuotta mukana rakentamassa Helsingistä parempaa kaupunkia, ja moni asia on nykyään paljon paremmin kuin ennen. Kaupungin pitää jatkaa kehitystä ja kasvua. Meidän on uskallettava kokeilla uusia asioita. Julkisten palvelujen pitää olla enemmän palvelua asiakkaille kuin julkisen vallan käyttöä. Valtuutettujen on huolehdittava myös kaupungin talouden tasapainosta, veronkorotukset tai palvelujen leikkaukset eivät ole ainoat vaihtoehdot: toimintatapoja uudistamalla saadaan enemmän aikaan.